οικο-παιχνιδια

Lesvos OikoGames, Heraklion OikoGames, Larnaca OikoGames και Paphos OikoGames
Σχεδιασμός: ΕΤΑΛ Α.Ε., Ανάπτυξη: OMEGA TECHNOLOGY

Στόχος της σειράς των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών, είναι η συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας τάξεων Δημοτικού κυρίως με την βοήθεια των εκπαιδευτικών, των γονέων και κηδεμόνων τους, ούτως ώστε να ενισχυθεί η "πράσινη συνείδηση", δηλαδή η γνώση για το περιβάλλον και τον Πολιτισμό μιας περιοχής και η αντίληψη που μπορούν να αποκτήσουν τα παιδιά για την σωστή διαχείριση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων της.

Οι ψηφιακές εφαρμογές δεν φιλοδοξούν να υποκαταστήσουν την ακαδημαϊκή γνώση ή την διαδικασία διδασκαλίας μέσω του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, αλλά με ένα «προκλητικό» τρόπο για τα παιδιά σύμφωνα με τις τάσεις των νέων τεχνολογιών, να τα προσελκύσουμε και να περάσουμε κατάλληλα προσαρμοσμένα κεντρικά μηνύματα για το περιβάλλον μας και τον πολιτισμό μας.

Για αυτό το λόγο περιορίζεται η "εμβέλεια και το βάθος των πληροφοριών" ώστε να δοθεί το περιθώριο στους ενήλικους χρήστες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των παιδιών τους να συμμετάσχουν μαζί τους και να μοιραστούν το παιχνίδι τους, χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές απλά ως ένα εργαλείο εισαγωγής στη γνώση, προκαλώντας την φαντασία τους. Οι εφαρμογές σχεδιάσθηκαν σε συνδυασμό με πραγματικές περιοχές τις οποίες μπορούν να επισκεφτούν τα παιδιά είτε με τα σχολεία τους είτε με τους γονείς-κηδεμόνες τους.

Τα παιχνίδια λειτουργούν σε smartphones ή και tablets, με λογισμικό Ios, ή Android. Apple Store ή Google Play Store - (αναζήτηση κυρίως με τους όρους OikoGames, Lesvos OikoGames Heraklion OikoGames, Larnaca OikoGames και Paphos OikoGames), και στον Ιστοχώρο www.walking-trails.net.

Τα κείμενα, οι ερωτήσεις και η προσέγγιση έγιναν με σχετική έρευνα από έντυπες πηγές, από παραδόσεις που μεταφέρονται από παλιούς κατοίκους, και από πηγές του Διαδικτύου.

Οι ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές σχεδιάσθηκαν από την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου ΕΤΑΛ Α.Ε. σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Αναπτυξιακή Επαρχίας Λάρνακας, Αναπτυξιακή Επαρχίας Πάφου και Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων.

Υλοποιήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία (μετά από Διαγωνισμό) OMEGA TECHNOLOGY - www.omegatech.gr.

ΟΙΚΟ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ


 
          
 ΛΕΣΒΟΣ
 ΗΡΑΚΛΕΙΟ    ΛΑΡΝΑΚΑ      ΠΑΦΟΣ    ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
          
 ΛΕΣΒΟΣ
 ΗΡΑΚΛΕΙΟ    ΛΑΡΝΑΚΑ      ΠΑΦΟΣ    ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ Η/Υ  
         
 ΛΕΣΒΟΣ
 ΗΡΑΚΛΕΙΟ    ΛΑΡΝΑΚΑ      ΠΑΦΟΣ    ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

εικονες παιχνιδιων