ΤΟ ΕΡΓΟ

Οι ψηφιακές εφαρμογές που παρουσιάζονται ως "ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ" είναι αποτέλεσμα μιας στοχευμένης και τοπικά υποκινούμενης αναπτυξιακής στρατηγικής που στόχο έχει την ανάδειξη της "πράσινης Συνείδησης" για τον τόπο μας.

Όταν λέμε τον "τόπο μας", αναφερόμαστε σε 4 περιοχές τριών μεγάλων νησιών της Μεσογείου, Την Κύπρο, Την Κρήτη και την Λέσβο.

4 νησιωτικές Αναπτυξιακές Εταιρείες λοιπόν, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέβου, Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Αναπτυξιακή Λάρνακας και Αναπτυξιακή Πάφου και ο Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων, ένωσαν τις δυνάμεις τους, τις ιδέες τους και την φιλοδοξία να δείξουν με καινοτόμο τρόπο τον τόπο τους αντιμετoπίζοντάς τον ως ένα ενιαίο τόπο μια περιοχή με κοινά χαρακτηριστικά και στοιχεία επιτελόντας στην ουσία την έννοια της "διασυνοριακής συνεργασίας".

Η έννοια του τουριστικού προιόντος σε κάθε περιοχή διαφέρει. Στόχος μας και στρατηγική επιλογή μας ήταν και είναι διαχρονικά η ανάδειξη της μοναδικής ταυτότητας του περιβάλλοντοις των περιοχών μας και η ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του πολιτισμού του.

Τα νησιά μας είναι ευλογημένος τόπος και θέλουμε ο" τουρίστας" να γίνει" επισκέπτης", να εξερευνήσει, να περπατήσει στα μονοπάτια της να δροσιστεί στα δάση και στις ακτές της να γευθεί τις γεύσεις μας, να δεί την ασύγκριτη τέχνη και τον πολιτισμό μας σε διαχρονικά μνημεία της φύσης αλλα και τα έργα του ανθρώπου, να εκπλαγεί ευχάριστα από την κοινή μας κληρονομιά που μας ενώενει.

Με καινοτόμο λοιπόν προσέγγιση αυτές οι εφαρμογές που μπορείτε να "κατεβάζετε" πλέον στα τεχνολογικά εργαλέια που χρησιμοποιούμε καθημερινά (smartphone-tablets) και διατέθενται ελέυθερα σε όλους αποτελούν οδηγό για την ανακάλυψη των μυστικών των περιοχών μας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνορικής Συνεργασιας ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ, με την συνδρομή οικονομικών πόρων της Ευρωπαικής Ένωσης, της Ελλάδας, της Κύπρου αλλά και ιδιωτικών πόρων χτίσαμα το έργο ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ».

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασία «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C(2008)1131/28-03-2008. Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι «η ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας».

www.greece-cyprus.eu


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΤΑΛ Α.Ε)

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

«ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"»

με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ»

Η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε., [ΕΤΑΛ Α.Ε.].  η οποία αποτελεί Εταίρο του έργου «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"» με ακρωνύμιο : «ΟΙΚΟ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία", σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Πράξεων της 08.04.2011, και τη σύμβαση κ1_2_04 – ημερομηνία: 17/6/2011 έργου, ανέλαβε την υλοποίηση της ενέργειας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ».

 

ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ"-ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

2.1. Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.-ΟΤΑ

Νομός Ηρακλείου - Κρήτη

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

Νήσος Λέσβος - Περ. Βορείου Αιγαίου

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ

Επαρχία Λάρνακας - Κύπρος

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΤΔ

Επαρχία Πάφου - Κύπρος

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Νομός Ηρακλείου - Κρήτη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο επιδιώκει την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων των περιοχών παρέμβασης, αποσκοπώντας σε:

1. Ορθολογική αξιοποίηση και διαχείριση των φυσικών περιβαλλοντικών πόρων με προστασία και σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα

2. Ανάδειξη της νησιωτικής υπαίθρου ως πόλου έλξης

3. Διαφύλαξη, ανάδειξη και διασύνδεση των τοπικών-ιστορικών πολιτιστικών αξιών και πόρων με το περιβάλλον και τη σύγχρονη πραγματικότητα σε πλαίσιο υψηλής ποιότητας

4. Ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων και του περιπατητικού-πολιτιστικού τουρισμού

5. Συμμετοχικότητα, δικτύωση και εξωστρέφεια των περιοχών

6. Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με εξειδικευμένη περιβαλλοντική εκπαίδευση δημιουργώντας «πράσινη» συνείδηση στην οικονομία, με απόδοση ενός συνόλου διαδρομών με τουριστικό ενδιαφέρον της επιλέξιμης περιοχής, καθώς και αφορμή για υλοποίηση ειδικών σεμιναρίων και ενεργειών δημιουργίας οικολογικής συνείδησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, 17.06.2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 16.11.2013

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.345.562 ευρώ, με συγχρηματοδότηση κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.