Μονοπάτια του Λεπέτυμνου 


Πεζοπορικές Διαδρομές


Περιβαλλοντική Διαδρομή
Πεζοπορικές διαδρομές με θέα στο Μόλυβο

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) – ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΜΙΞΕΣ – ΒΑΦΕΙΟΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΔΟΤΟΥ – ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια)

Πολιτιστική Διαδρομή
Πεζοπορικές διαδρομές κοιλάδας (Υδρομύλων) Λιγώνας

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ)  - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ – ΑΧΙΛΛΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ


Ποδηλατικές Διαδρομές

Βόρεια Ποδηλατική Διαδρομή
ΜΟΛΥΒΟΣ – ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ – ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ – ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ – ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

Νότια Ποδηλατική Διαδρομή

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια ή κάμπινγκ) - ΒΑΦΕΙΟΣ – ΣΤΥΨΗ – ΠΕΤΡΙ – ΠΕΤΡΑ - ΜΟΛΥΒΟΣ
Τα Μονοπάτια του Ολύμπου


Περιπατητικές Διαδρομές στην περιοχή Αγιάσος - Αγ. Αναργυροι


Αγιάσος - Αγ. Ανάργυροι - Ασώματος

Αγιάσος - Ασώματος