Όνομα διαδρομής: Γενική Λάρνακας: Λάρνακα - Ζύγι - Σκαρίνου - Λεύκαρα - Κόρνος - Λάρνακα
   
Απόσταση:  93.560 μ
Ελάχιστο υψόμετρο:  10 μ
Μέγιστο υψόμετρο: 650 μ
Υψομετρική διαφορά: 640 μ
Είδος διαδρομής: Κυκλική
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη
Διάρκεια:  2 ώρες
Γενική περιγραφή:  Η διαδρομή ξεκινάει από τη Λάρνακα, ακολουθεί μία κυκλική πορεία με κατάληξη τη Λάρνακα
Αναλυτική περιγραφή: Η διαδρομή αυτή είναι μικρής δυσκολίας (εύκολη), γιατί η βατότητα είναι καλή προς άριστη με μικρή κλίση στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Η διαδρομή έχει απόσταση 93,56 Km και περνά μέσα από δάσώδη και αγροτικά τοπία.
Μέσο μετακίνησης: Αυτοκίνητο
Προσπελασιμότητα: Άσφαλτος
Καλύτερη περίοδος: Όλο το χρόνο
Χώροι επισκέψεων: Εξωτερικοί
Αφετηρία διαδρομής: Λάρνακα
Τερματισμός διαδρομής:  Λάρνακα
Είδος τουρισμού: Φυσιολατρικός 

        

ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ