Όνομα διαδρομής: Λάρνακα : Τόχνης (Κυκλική)
   
Απόσταση:  18.800 μ
Ελάχιστο υψόμετρο:  90 μ
Μέγιστο υψόμετρο: 450 μ
Υψομετρική διαφορά: 360 μ
Είδος διαδρομής: Κυκλική
Βαθμός δυσκολίας: Δύσκολη
Διάρκεια:  2 ώρες
Γενική περιγραφή:  Η διαδρομή ξεκινάει από την Τόχνη, ακολουθεί μία κυκλική πορεία με κατάληξη την Τόχνη.
Αναλυτική περιγραφή: Η διαδρομή αυτή είναι μεγάλης δυσκολίας γιατί σε ένα μεγάλο τμήμα της η βατότητα είναι κακή και η κλίση της είναι ανηφορική και μεγάλη. Η διαδρομή έχει απόσταση 18,8 Km και περνά μέσα από φρύγανα και αγροτικά τοπία.
Μέσο μετακίνησης: Ποδήλατο
Προσπελασιμότητα: Χώμα
Καλύτερη περίοδος: Όλο το χρόνο
Χώροι επισκέψεων: Εξωτερικοί
Αφετηρία διαδρομής: Τόχνη
Τερματισμός διαδρομής:  Τόχνη
Είδος τουρισμού: Φυσιολατρικός, Ποδηλατικός

        

ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ